Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle, Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal
medya siteleri dünya çapında popülerlik kazanarak olağanüstü bir hızla büyümüş ve
reklam pastasından hatırı sayılır bir gelir sosyal medya platformlarına akmıştır. Örnek
olarak bu tezin araştırma konusu olan Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2014 yılı
üçüncü çeyreğinde, 2013’e göre %15 büyümeyle 1,32 milyar olarak açıklanmıştır
(Facebook Investor, 2014). Bu anlamda 7,25 milyarlık dünya nüfusu göz önüne
alındığında, her 5 kişiden 1’inin Facebook kullanıcısı olduğu söylenebilir. Sosyal ağ
siteleri özelinde Facebook’un yakın takipçileri Q-Zone 644 milyon, Google+ 343 milyon,
Linkedin 300 milyon, Twitter 255 milyon, Thumbler 230 milyon aktif kullanıcı sayısına
sahiptir (www.livestats.com). 2013 Sosyal medya reklam gelirleri toplamı tahmini olarak
6,1 milyar ABD Doları (www.statisca.com) olarak açıklanırken, Facebook’un son çeyrek
reklam gelirleri 2,27 milyar ABD Doları’dır. e-Marketer 2013 (www.emarketer.com)
verileriyle küresel dijital medya harcamalarının %5,8’inin Facebook’ta gerçekleştiği
belirtilmiştir. 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencilerine özel bir sosyal ağ sitesi
olarak kurulan Facebook’un 2005 yılı Eylül ayı itibarıyla büyüyerek lise öğrencileri ile
büyük kurumsal şirketlerin profesyonellerini ve nihayetinde de herkesi kapsayacak büyük
bir sosyal ağ sitesi haline gelmesi ve elde ettiği ciro dikkat çekicidir.
Şüphesiz Facebook pazarın lideri olması itibarıyla yalnızca buzdağının görünen
tarafıdır. Dijital medya ve özelinde sosyal medya harcamalarının bu kadar yüksek olduğu
günümüzde sosyal medya siteleri arasında kullanıcının kalbinde, aklında ve hayatında yer
almakla ilgili büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında reklam verenler
nezdinde sosyal medya sitelerine yatırılan onca paranın karşılığını alıyor olmak, mecranın
her geçen gün daha çok ölçülebilir ve kullanıcının tutum ve davranışlarının daha
öngörülebilir olmasını gerektirmektedir. Sosyal medya sitelerinin ölçülebilir performansı
tamamen ayrı çalışmaların konusu olmakla birlikte, bu tez kapsamında daha çok bir
sosyal ağ sitesi özelinde (Facebook) reklam harcamalarının nihai hedefi olan sosyal
medya kullanıcısının kişilik özellikleri, motivasyonları ve kullanım özellikleri
incelenmiş; tüm bu özelliklerin kullanıcıların sosyal ağ sitesi (Facebook) reklamlarına
yönelik tutumlarını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır.

Kaynak: AYŞEGÜL BAŞER

tez.yok.gov.tr

Etiketlendi: