Teknoloji, pazarlamada başarıya götüren temel bir parça olarak entegre edilmiştir. Giderek dijitalleşen tüketiciler birlikte de “dijital dönüşüm” artık bir planlama olmaktan çok pazarlamacıların bir gerçeği olmuştur. Bu yüzden teknolojide neler olup bittiği anlamak ve yakın gelecekte gündemi neyin belirleyeceğini bilmek çok önemlidir.

Photo by Startaê Team on Unsplash

Peki pazarlamacılar için gündemi hangi teknolojiler belirliyor?

Yapay Zeka

Artık bir klişe olan “yapay zeka” hakkında çok uzun zamandır konuşuyoruz ama her şey çok yeni ve ileride bir çok şeyi değiştirecek teknolojiler arasında yer alıyor.

İlerleyen zamanlarda yapay zekanın pazarlamaya uygulanmasının, içgörülerin oluşturulmasını ve eğilimlerin tahmin edilmesi iyileştireceğine ve bunu çok daha hızlı yapacağına inanılıyor.

Danışmanlık firması, yapay zekanın pazarlamaya uygulanmasının, içgörülerin oluşturulmasını ve eğilimlerin tahmin edilmesini iyileştireceğine ve bunu çok daha hızlı yapacağına inanıyor. Hepsi bir kişiselleştirme ve çok kanallı ortam bağlamında.

Etki Mühendisliği

Dijital pazarlamada algoritmaların yeri yadsınamaz. Bu alanda amaç, algoritmaların “dijital deneyimin öğelerini otomatikleştirme” yeteneğine sahip olmasıdır. Algoritmalar davranış kalıplarından öğrenir ve tüketiciyi daha verimli bir şekilde yönlendirir. Her şey çok daha sofistike olacak, ayrıca duygular gibi unsurları yakalayabileceksiniz.

Veriler için Etik

Büyük teknolojik trendlerdeki her şey, yeni araçların ortaya çıkması veya kullanımlarıyla değil, aynı zamanda bu stratejiye nasıl yaklaşıldığına ilişkin politikalarla da bağlantılıdır. Yani en çok tartışılan konulardan biri etik olacak.

Şirketler, müşteri verilerinin kullanım ve yönetimi uygulamalarına, veri koruma düzenlemelerinin söylediklerinin ötesinde ahlaki ve etik bir pusula uygulamalıdır. Tüketici verilerinin etiği bu nedenle sıcak bir konu haline geliyor.

Olayla Tetiklenen Pazarlama

Olay odaklı pazarlama, hedef kitleler ve tüketicilerle amaçlı, olay odaklı konuşmaları belirleme, önceliklendirme, kategorilere ayırma, izleme ve optimize etme sürecidir.” Sonuçta, doğru zamanda doğru mesajla ulaşmalarını sağlayan anahtardır. Tüm alışveriş ve veri yolculuğunu, birçok veriyi takip etmeyi içerir.

Mobil Analitiğin Zorluğu

Tüketiciler akıllı telefonlarında daha fazla zaman harcadıkça mobil pazarlama giderek daha önemli hale geliyor. Pandemi boyunca artan kullanım oranları ve gelişen davranış kalıpları bunu hızlandırdı. Şimdiki zorluk, bu senaryoda ne olduğunu anlamak ve üretilen tüm verileri yönetmektir, ki bu çok fazladır.